sắt thép miền nam

BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM 

 

STT

TÊN HÀNG

ĐVT

Khối lượng/cây

Đơn giá
đ/kg

Đơn giá
đ/cây

Ghi chú

01

Thép cuộn Ø 6

Kg

   

10.600

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

Thép cuộn giao qua cân


Thép cây đếm cây

02

Thép cuộn Ø 8

Kg

   

10.600

03

Thép  Ø 10

1Cây(11.7m)

7.21

 

64.000

04

Thép  Ø 12

1Cây(11.7m)

10.39

 

108.000

05

Thép  Ø 14

1Cây(11.7m)

14.13

 

154.000

06

Thép  Ø 16

1Cây(11.7m)

18.47

 

202.000

07

Thép  Ø 18

1Cây(11.7m)

23.38

 

263.000

08

Thép  Ø 20

1Cây(11.7m)

28.85

 

329.000

09

Thép  Ø 22

1Cây(11.7m)

34.91

 

399.000

10

Thép  Ø 25

1Cây(11.7m)

45.09

 

526.000

 

         
phone